Kontakt oss

Kontaktskjema:

Navn

Epost (required)

Emnet

Melding

Her kan du laste ned kontrakten!

Generelle salgsbetingelser / heving av avtale.

Paragraf 1, bestillinger.

Punkt 1a.
Etter bestilling av ønsket arrangement, vil de motta en kontrakt som skal signeres og returneres.
Faktura vedr.forskuddsbetaling/leie ettersendes. En bestilling trer i kraft når arrangør har signert kontrakt i retur eller fått bestilling bekreftet pr.mail/faks.

Punkt 1b.
Ved bestilling av arrangement 40 dager eller mindre før arrangementdato, må arrangementet bekreftes skriftlig umiddelbart. Faktura vedr.forskuddsbetaling/leie skal betales senest 3 dager etter mottatt faktura.

Paragraf 2, avbestilling/reduksjon.

Punkt 2a.
All avbestilling skal skje skriftlig. Ved avbestilling mer enn 40 dager før arrangementdato betales den forskuddsbetalingen/leie som er fastsatt i kontrakten tilbake, minus 2500,-i ekspedisjonsgebyr.

Punkt 2b.
Ved avbestilling senere enn 40 dager før evnten/arrangementet, faktureres kunden for hele den faste delen av arrangementprisen; herunder fartøyleie, bussleie, overnatting og arrangementleie og andre innleide varer/tjenester/aktiviteter. Samt en omsetningskompensasjon på kr 200.-pr person beregnet etter minimumsantallet som er oppført i kontrakten. Ved større reduksjon av antall bestilte personer til event/arrangementet i avtalen som overstiger mer enn 5% ikke gi reduksjon i henhold til bestilt event/arrangement pr person totalt.

Punkt 2c.
Ved avbestilling 8 dager eller senere før arrangementsdato må i tillegg alle forhåndsbestilte varer, herunder mat og drikke betales fult ut.

Punkt 2d.
Greier arrangøren å avbestille bestilte ytelser, eller fremskaffe annen kunde til samme arrangementtidsrom vil eventfirmaet krav etter 2b og 2c bli redusert tilsvarende.

Paragraf 3, kansellering fra Event/arrangøren.

Punkt 3a.
Ved kansellering av Eventen på grunn av motortrøbbel/havari av innleide båt, helikopter, buss, eventuelt ikke gjennomført pga uvær hvor kunden eller innleide transportører velger å avlyse pga været, er Eventen/arrangøren kun pliktig å tilbakebetale inngått forskuddsbetaling. Minus 50 % av innleid transportkostnad ved båt, helikopter, buss og mat hvis innleide transpotører vil gjennomføre Evneten/arrangementet ved dårlig vær og kunden ikke vil.

Punkt 3b.
Kristiansand Event dekker ikke erstatningskrav for avlyst arrangement hvis det skulle komme krav om erstatning for kanselert event/arrangement. Hvis det ikke lar seg gjøre å få nytt innleid transportfartøy ,båt ,buss, helikopter,overnattingsted kan turen evt prøves å ombookes til ett senere tidspunkt hvor Event/ arrangøren erstatter med ny tur tilsvarende tidligere innbetalt event/arrangement.

Punkt 3c.
Gjenglemte gjenstander vil tas hånd om av Eventen/arrangøren og oppbevares for senere henting etter avtale. Eventen/arrangøren erstatter imidlertid ikke skadde eller bortkomne klær eller gjenstander som ikke skyldes grov uaktsomhet fra transportøren eller Event/arrangøren

Paragraf 4, ansvar ved båt, buss og helikopter.
Eventen/arrangøren fraskriver seg også imidlertid ethvert erstatningskrav for tap av liv, skade på person eller gjenstand som gyldig kan fraskrives etter sjølovens kapittel 6, eller annet tap grunnet havari eller andre driftsbrudd. Forøvrig gjelder ansvarbegrensing etter sjøloven kapittel 10.
Bading fra skjenkested ombord på båten tillates ikke.
Helikopter og buss har gjeldene regelverk etter den Norske luftfartsloven og samferdsel yrkestransport.

Paragraf 5.
Hele arrangementet, inklusive drikkevarer, matservering, overnatting, transport og underholdning vil alltid bli fakturert av arrangøren til kunden hvor innbetalt forskudd trekks fra beløpet .Påse at kontrakten blir påført i hvilke omfang lagerførte drikkevarer skal serveres ut fritt eller betalingsbong for deres regning eller betales kontant av den enkelte .
Etter endt tur vil de motta faktura for Eventen/arrangementet fratrukket innbetalt depositum.Har Eventen/arrangøren ikke mottatt betaling innen 10 dager fra faktura dato bli belaste med ett purregebyr og 1% rente pr .påbegynte måned.

Når kontrakt er undertegnet må kunden ha lest og være inneforstått med disse salgsbetingleser via vår webside eller tilsendt på mail.